«Timotiygha yëzilghan birinchi xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu xetning mu’ellipi elchi Pawlus bolup, u bu xetni öz oghlidek bolup qalghan, yëqin xizmetdishi we yardemchisi Timotiygha yazghan.

Timotiy Listraliq (Listra shehiri bügünki Türkiyide) bolup, atisi Grëk, anisi Eysa Mesihke ëtiqad qilghan Yehudiy idi. U xush xewer tarqitish xizmitide Pawlus bilen bille bolup, Efes we Korint sheherliri hem Makëdoniye ölkisige barghan. Yehudiylar arisida xizmet qilishta tosalghugha uchrap qalmasliqi üchün, Pawlus hetta uning xetnisini qildurghan («Elchiler» 16-bab 1-ayettin 3-ayetkiche). Timotiy gerche elchi hësablanmisimu, ëtiqadchilar jama’etchiliki üchün köp xizmetlerni qilghan ixlasmen ëtiqadchidur.

Pawlus bu xette ëtiqadchilar jama’etchilikidiki «maddiy dunyaning özi rezil, heqiqiy qutquzulushqa peqet alahide mexpiy telim, shundaqla melum yëmekliklerni yëmeslik, toy qilmasliqlargha emel qilish arqiliq ërishkili bolidu» dëgen saxta telimlerge reddiye bërish bilen birge Timotiyni bularning xata ikenlikini jama’etchilikke agahlandurushqa chaqirghan.

Pawlus yene ëtiqadchilar jama’etchilikining bashlamchiliri we xizmetchilirige qoyulghan telepler, jama’etchilikning mes’uliyiti we ibadet tertipi heqqide chüshendürüsh bërip, Timotiyning Eysa Mesihning sadiq xizmetkari hemde ëtiqadchilargha yaxshi ülge bolushi üchün nesihet qilghan.

Tëzis:

1. Salam (1-bab 1-ayettin 2-ayetkiche)

2. Saxta telim bergüchilerdin hoshyar bolush (1-bab 3-ayettin 20-ayetkiche)

3. Du’a qilish we ibadet tertipi (2-bab)

4. Yëtekchi we yardemchilerge qoyulghan telepler (3-bab)

5. Timotiyning we ëtiqadchilarning mes’uliyiti (4-babtin 6-babning axirighiche)