«Salonikaliqlargha yëzilghan ikkinchi xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Elchi Pawlus Salonikaliqlargha birinchi xëtini ewetip uzun ötmeyla, Eysa Mesihning qayta këlishi heqqidiki munaziriler Salonikadiki ëtiqadchilarni qaymuqturghanliqini anglap, bu xetni yëzish arqiliq ularning bu heqtiki xata chüshenchilirini tüzitip bergen. U Eysa Mesih qayta këlishtin burun «Xudagha qarshi chiqquchi»ning ëziqturushi bilen dunyadiki yamanliq we eskilikning chëkige yëtidighanliqini körsitip bergen.

U ëtiqadchilarni herqandaq qiyin shara’ittimu ëtiqadida ching turushqa ilhamlandurup, ularningmu özi we qërindashlirigha oxshash öz emgikige tayinip turmush kechürüshini tekitlep, hëch ish qilmay laghaylap yürgenlerni agahlandurghan.

Tëzis:

1. Shükür du’asi (1-bab)

2. Eysa Mesihning qaytip këlishidin burun yüz bëridighan weqeler (2-bab 1-ayettin 12-ayetkiche)

3. Ëtiqadchilargha qilinghan nesihet we yolyoruqlar (2-bab 13-ayettin 3-bab 15-ayetkiche)

4. Axirqi tilekler (3-bab 16-ayettin 18-ayetkiche)