«Galatiyaliqlargha yëzilghan xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu xetning mu’ellipi elchi Pawlus bolup, u bu xetni eyni chaghdiki Rim impëriyisige tewe bolghan Galatiya ölkisidiki (bügünki Türkiyide) ëtiqadchilar jama’etchiliklirige yazghan. Pawlus birinchi qëtimliq xizmet sepiride Galatiya ölkisige bërip xush xewer tarqatqan we u yerdiki ëtiqadchilar jama’etchiliklirining asasini salghan («Elchiler» 13-babtin 14-babqiche).

Eysa Mesih heqqidiki xush xewerning Yehudiy emesler arisida keng tarqilishi we qarshi ëlinishigha egiship, ëtiqadchilar jama’etchiliki ichide heqiqiy ëtiqadchi bolush üchün choqum Musa peyghember arqiliq chüshürülgen Tewrat qanunigha boysunush kërek, dëgen xata telimler peyda bolup, kishiler u heqte talash-tartish qilishqa bashlighan.

Pawlus shu xil xata telimler teripidin azdurulghanlarni heqiqiy ëtiqadqa qayturup këlish meqsitide bu xetni yazghan. U aldi bilen özining elchilik hoquqini yaqlighan. Tewrat qanuni bilen ëtiqadning munasiwitini ëniq chüshendürüsh üchün, Pawlus muqeddes yazmilardin neqil keltürüp, insanlarning ëtiqad arqiliqla Xudaning mëhir-shepqiti bilen heqqaniy adem dep jakarlinidighanliqini körsetken. U axirida, heqiqiy erkinlikke peqet ëtiqad arqiliqla ërishkili bolidighanliqini we ëtiqadchilarning kündilik turmushta bu erkinlikni bashqilargha mëhir-muhebbet körsitish bilen ipadilishi këreklikini tekitligen.

Tëzis:

1. Salam we agahlandurush (1-bab 1-ayettin 10-ayetkiche)

2. Pawlusning elchilik hoquqining asasi (1-bab 11-ayettin 2-babning axirighiche)

3. Tewrat qanuni we ëtiqad (3-bab)

4. Xudaning perzentliri (4-bab)

5. Ëtiqadchilarning erkinliki hem mes’uliyiti (5-babtin 6-bab 10-ayetkiche)

6. Agahlandurush we salam (6-bab 11-ayettin 18-ayetkiche)