«Ibraniylargha yëzilghan xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu xette mu’ellip özi heqqide hëchqandaq melumat bermigen. Biraq, xettiki xatirilerdin uning Tewrat qanunini yaxshi bilidighan Yehudiy, hem ëtiqadchilar jama’etchiliki ichide nopuzluq ikenlikini biliwalghili bolidu.

Mu’ellip ushbu xetni Eysa Mesihke ëtiqad qilghan Yehudiylarning arisidiki bezilerning Eysa Mesihke bolghan ëtiqadidin boshiship, Yehudiy diniy ëtiqadigha qaytish aldida turuwatqanliqini közde tutup, ularni Eysa Mesihke bolghan ëtiqadta axirghiche ching turushqa ilhamlandurush üchün yazghan.

Mu’ellip xëtide Eysa Mesihning perishtiler, burunqi peyghemberler we rohaniylarning hemmisidin üstün ikenlikini körsitip bergen. U Eysa Mesihning Xuda teripidin teyinlengen menggülük bash rohaniy ikenlikini hemde bash rohaniy süpiti bilen özini qurban qilish arqiliq insanlarning gunahlirini yuyup, ularni menggüge qutquzidighan bir qëtimliq qurbanliq bergenlikini tekitligen. Mu’ellip yene kona ehde boyiche qilinghan qurbanliqlarning Eysa Mesihning qurbanliqining kölenggisi bolghachqa ëtiqadchilarning gunahlar üchün dawamliq qurbanliq qilishning hëchqandaq ehmiyiti qalmighanliqini tekitlep, ularning yëngi ehdining wasitichisi bolghan Eysa Mesihke ëtiqad qilish yolini tashlash bilen hergizmu qutquzulalmaydighanliqini agahlandurghan. Mu’ellip axirida ulargha Xudani xursen qilidighan hayat kechürüsh heqqide yolyoruq bergen.

Tëzis:

1. Eysa Mesihning perishtilerdin üstünlüki (1-, 2-bablar)

2. Eysa Mesihning Musa we Yoshuwadin üstünlüki (3-babtin 4-bab 13-ayetkiche)

3. Eysa Mesihning bash rohaniyliqining üstünlüki (4-bab 14-ayettin 7-babning axirighiche)

4. Yëngi ehdining üstünlüki (8-, 9-bablar)

5. Eysa Mesihning qurbanliqining üstünlüki (10-bab)

6. Ëtiqadning muhimliqi (11-, 12-bablar)

7. Xudani xursen qilish (13-bab 1-ayettin 19-ayetkiche)

8. Tilek we axirqi sözler (13-bab 20-ayettin 25-ayetkiche)