«Luqa bayan qilghan xush xewer»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu kitabning mu’ellipi Yehudiy millitidin bolmighan doxtur Luqadur. U öz kitabini hezriti Eysaning hayatining guwahchiliri bolghan kishilerning öz közi bilen körgenlirini asas qilip yëzip chiqqan.

Luqa bu kitabta hezriti Eysaning Isra’illargha wede qilinghan qutquzghuchi bolupla qalmay, belki pütkül insanlarning qutquzghuchisi ikenlikini süretlep bërip, uning tughulushidin taki asmangha kötürülüshigiche bolghan weqelerni tepsiliy bayan qilghan.

Bu kitabta Xudaning insanlarni qutquzush pilanining Yehudiylar we Yehudiy emeslerni öz ichige alidighanliqi, xush xewer ëlip këlidighan bext, du’a qilishning muhimliqi, hezriti Eysaning her xil hajetmenlerge, bolupmu shu waqitlarda töwen orunda turidighan ayallar, namratlar we «gunahkarlar»gha köngül bölgenliki we Muqeddes Rohning ewetilishi nuqtiliq tekitlengen.

Tëzis:

1. Hezriti Eysaning dunyagha këlishi we baliliq chaghliri (1-, 2-bablar)

2. Hezriti Eysaning chömüldürülüshi we sinilishi (3-babtin 4-bab 13-ayetkiche)

3. Hezriti Eysaning Jeliliyidiki xizmiti (4-bab 14-ayettin 9-bab 50-ayetkiche)

4. Hezriti Eysaning Yërusalëmgha sepiri (9-bab 51-ayettin 19-bab 27-ayetkiche)

5. Hezriti Eysaning Yërusalëmdiki xizmiti (19-bab 28-ayettin 21-bab 4-ayetkiche)

6. Hezriti Eysaning kelgüsidiki ishlarni aldin ëytishi (21-bab 5-ayettin 38-ayetkiche)

7. Hezriti Eysaning öltürülüshi we tirilishi (22-babtin 24-babqiche)