«Markus bayan qilghan xush xewer»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu kitabning mu’ellipi Markustur. Gerche Markus hezriti Eysaning on ikki shagirtining biri bolmisimu, emma uning mezkur kitabi hezriti Eysaning shagirti Pëtrusning telimlirige asaslinip yëzilghan.

Xush xewer bayan qilghan bashqa mu’ellipler hezriti Eysaning Rebbimiz ikenlikini köprek tekitlep ötken bolsa, Markus hezriti Eysaning yene bir teripi, yeni insanlarning xizmetkari ikenlikini köprek tekitligen. Markus kitabida hezriti Eysaning telimi toghrisida köp toxtalmighan bolup, uning xatiriliri hezriti Eysaning emeliy pa’aliyetlirini asas qilghan. Kitabning merkiziy idiyisi hezriti Eysaning Insan’oghli bashqilarni özige xizmet qildurghili emes, bashqilargha xizmet qilghili we jënini pida qilish bedilige nurghun ademlerni gunahtin azad qilghili kelgen, dëgendin ibaret muhim telimige mujessemleshken.

Markusning bu kitabi asasen Yehudiy emes kitabxanlargha qaritilghan bolghachqa, uningda Yehudiylarning yosun-qa’idiliri chüshendürülgen.

Tëzis:

1. Yehya peyghemberning hezriti Eysaning yolini teyyarlishi (1-bab 1-ayettin 8-ayetkiche)

2. Hezriti Eysaning chömüldürülüshi we sinilishi (1-bab 9-ayettin 13-ayetkiche)

3. Hezriti Eysaning Jeliliyidiki xizmiti (1-bab 14-ayettin 9-babning axirighiche)

4. Hezriti Eysaning Yërusalëmgha sepiri (10-bab)

5. Hezriti Eysaning bu dunyadiki hayatining axirqi heptisi (11-babtin 15-babqiche)

6. Hezriti Eysaning tirilishi we shagirtlirigha körünüshi (16-bab)