«Yaqup yazghan xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Mu’ellip xëtide öz ismining Yaqup ikenlikini tilgha alghan. U Yërusalëmdiki ëtiqadchilar jama’etchilikining yëtekchisi («Elchiler» 15-bab 1-ayettin 21-ayetkiche), Eysa Mesihning inisi Yaqup dep qarilip kelgen. Eysa Mesih ölümdin tirilishtin burun, Yaqup uninggha ishenmigen hem uning xizmitini qollimighan. Këyin, u Eysa Mesihke ëtiqad qilip, Yërusalëmdiki ëtiqadchilar jama’etchilikining tüwrüki bolup qalghan.

Mu’ellip bu xetni hëchkimning öz ëtiqadini emeliyitide ipadilishining hajiti yoq, deydighan xata közqarashni tüzitip bërish we ëtiqadchilargha qandaq yashash këreklikini körsitish meqsitide yëzip chiqqan. U meghrurlinish, kemsitish, achközlük, nepsaniyetchilik, saxtipezlik we töhmetxorluq heqqide mulahize yürgüzgen. Mu’ellip heqiqiy ëtiqadning kishilerning emeliyitide ispatlinidighanliqini birnechche misal bilen chüshendürgen we buni mëwe derixining peqet özige xas mëwe bëridighanliqi bilen sëlishturghan. Qisqisi, u bu xette ëtiqadqa yarisha yashash këreklikini tekitligen.

Tëzis:

1. Sinilish we azdurulush (1-bab 1-ayettin 18-ayetkiche)

2. Anglash we ijra qilish (1-bab 19-ayettin 27-ayetkiche)

3. Ayrimichiliq qilmasliq (2-bab 1-ayettin 13-ayetkiche)

4. Ëtiqad we emeliyet (2-bab 14-ayettin 26-ayetkiche)

5. Tilni tizginlesh (3-bab)

6. Bu dunyada yashash (4-bab 1-ayettin 5-bab 6-ayetkiche)

7. Sewrchan bolush we du’a qilish (5-bab 7-ayettin 20-ayetkiche)