«Alemning yaritilishi»

(Qisqiche chüshendürüsh)

«Alemning yaritilishi»da dunyaning apiride bolushi, insanlarning yaritilishi, gunah we azab-oqubetlerning peyda bolushi hemde Xudaning insanlar bilen bolghan alaqisi qatarliq mezmunlar bayan qilinidu. Adem’ata bilen Hawa’ana, Nuh peyghember we topan balasi hem Ibrahim we uning Xudagha bolghan küchlük ëtiqadi toghrisidiki mezmunlarmu teswirlinidu. Uningdin këyin Ibrahimning oghulliri Isma’il, Is’haq we newriliri, bolupmu Yüsüp hemde Yüsüp dewride yüz bergen weqeler tüpeylidin Yehudiylarning ejdadlirining Misirgha köchüp ketkenliki toghrisidiki mezmunlar bayan qilinidu.

Tëzis:

1. Alemning yaritilishi (1-, 2-bablar)

2. Gunahning peyda bolushi (3-bab)

3. Adem’atining ewladliri (4-, 5-bablar)

4. Topan balasi we Nuh peyghember (6-babtin 10-babqiche)

5. Tilning qalaymiqanlashturuwëtilishi (11-bab 1-ayettin 9-ayetkiche)

6. Ibrahimning chaqirilishi we uning hayati (11-bab 10-ayettin 25-bab 11-ayetkiche)

7. Ibrahimning ewladliri (25-bab 12-ayettin 45-babning axirighiche)

8. Isra’illarning Misirgha bërishi we u yerde turup qëlishi (46-babtin 50-babqiche)