«Yehuda yazghan xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu xetning mu’ellipi Eysa Mesihning inisi Yehudadur.

Bu xet Pëtrus yazghan ikkinchi xet bilen mezmun jehette oxshash bolup, mu’ellipning bu xetni yëzishidiki meqsiti ëtiqadchilarni özlirini ëtiqadchi dep atiwalghan saxta telim bergüchilerdin agahlandurushtur.

Mu’ellipning bu xetni qeyerdiki ëtiqadchilargha yazghanliqi ëniq emes. Biraq, xetning mezmuni nahayiti ëniq bolup, u ëtiqadchilarni özlirining arisigha suqunup kiriwalghan saxta telim bergüchilerdin hezer eyleshke, ulargha we ularning telimlirige qarshi turushqa chaqirghan. U yene ëtiqadchilarni ëtiqadida ching turushqa hemde ëtiqadida tewrengüchilerge yardem bërishke ündigen.

Tëzis:

1. Salam (1-ayettin 2-ayetkiche)

2. Saxta telim bergüchiler heqqide (3-ayettin 16-ayetkiche)

3. Agahlandurush we tapilash (17-ayettin 23-ayetkiche)

4. Xudagha medhiyiler (24-ayettin 25-ayetkiche)