«Salonikaliqlargha yëzilghan birinchi xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Salonika shehiri (bügünki Grëtsiyide) eyni waqittiki Rim impëriyisi hökümranliqidiki Makëdoniye ölkisining merkizi bolup, elchi Pawlus Filipi shehiridin ayrilghandin këyin, u yerde xush xewer tarqitish bilen u sheherdiki ëtiqadchilar jama’etchilikining asasini salghan («Elchiler» 17-bab 1-ayettin 10-ayetkiche). Biraq, uzun ötmeyla, Yehudiylar Pawlusning Yehudiy dinigha qiziqip kelgen nurghun Yehudiy emeslerni Eysa Mesihke ëtiqad qilishqa yëtekligenlikige hesetxorluq qilghan we uninggha qarshi chiqqan. Buning bilen, u Salonikadin ayrilishqa mejbur bolghan. Këyinche Pawlus özi ewetken xizmetdishi Timotiy arqiliq Salonikaliqlarning ehwalidin xewer tëpip, bu xetni ulargha yazghan.

Mu’ellip bu xëtide ularning ëtiqadi, mëhir-muhebbiti we qilghan xizmiti toghrisida anglighan yaxshi xewerlerdin xushallanghanliqini bildürüp, ularni Xudani xursen qilish üchün tëximu tirishishqa ündigen hemde ularning Eysa Mesihning qayta këlishi toghrisidiki so’allirigha jawab bergen.

Tëzis:

1. Salam (1-bab 1-ayet)

2. Pawlusning Salonikaliqlar üchün Xudagha shükür ëytishi (1-bab 2-ayettin 10-ayetkiche)

3. Pawlusning ular arisidiki xizmiti (2-bab 1-ayettin 16-ayetkiche)

4. Pawlusning ulargha bolghan sëghinishi we ensirishi (2-bab 17-ayettin 3-babning axirighiche)

5. Ixlasmen bolushqa ündesh (4-bab 1-ayettin 12-ayetkiche)

6. Eysa Mesihning qayta këlishi (4-bab 13-ayettin 5-bab 11-ayetkiche)

7. Axirqi telim we salamlar (5-bab 12-ayettin 28-ayetkiche)