«Yuhanna yazghan birinchi xet »

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu xetning mu’ellipi del «Yuhanna bayan qilghan xush xewer», Yuhanna yazghan ikkinchi we üchinchi xetning mu’ellipi Yuhanna bolup, u Eysa Mesihning elchilirining biri idi.

Uning bu xetni yëzishtiki meqsiti ëtiqadchilarni Eysa Mesihke baghlinip, Xudagha yëqin yashashqa chaqirish bilen saxta telimge egeshmeslikke agahlandurushtin ibaret.

Bu yerde dëyilgen saxta telim shuningdin ibaretki: maddiy dunya rezil; jismaniy ten bu maddiy dunyagha tewe bolghachqa, Eysa Mesihning insan tënide këlishige bolmaydu, shundaqla insanlarning qutquzulushqa ërishishi maddiy dunyadiki hayatqa baghliq bolmighachqa, qutquzulghanlarning exlaqliq bolushining we mëhir-muhebbet körsitishining zörüriyiti yoq.

Mu’ellip bundaq saxta telimge reddiye bërish üchün, Eysa Mesihning heqiqiy insan tënide kelgenlikini ëniq körsitip bërish bilen birge, Eysa Mesihke ëtiqad qilimen, Xudani söyimen, dëgüchilerning Xudagha boysunup yashishi we bir-birige mëhir-muhebbet körsitishi këreklikini tekitligen.

Tëzis:

1. Hayatliq kalami (1-bab 1-ayettin 4-ayetkiche)

2. Yoruqluq we qarangghuluq (1-bab 5-ayettin 2-babning axirighiche)

3. Xudaning perzentliri (3-bab)

4. Heqiqet we yalghanchiliq (4-bab 1-ayettin 6-ayetkiche)

5. Mëhir-muhebbet körsitish (4-bab 7-ayettin 21-ayetkiche)

6. Ëtiqad arqiliq ghelibe qilish (5-bab)