«Yuhanna yazghan üchinchi xet »

(Qisqiche chüshendürüsh)

Mu’ellip bu xetni ëtiqadchilar jama’etchilikining Gayus isimlik yëtekchisige yazghan bolup, u xëtide Gayusning ëtiqadchilargha qizghinliq bilen yardem qilghanliqidin uni maxtash bilen birge Di’otirip isimlik bir kishini eyibligen.

Tëzis:

1. Du’ayisalam (1-ayttin 4-ayetkiche)

2. Gayusni maxtash (5-ayttin 8-ayetkiche)

3. Di’otiripning qilmishliri (9-, 10-ayetler)

4. Dëmitrning yaxshi ishliri (11-, 12-ayetler)

5. Axirqi söz (13-ayttin 15-ayetkiche)