«Misirdin chiqish»

(Qisqiche chüshendürüsh)

«Misirdin chiqish»ta Isra’illarning Misirda qulluq haletke chüshüp qëlishi, Musa peyghemberning ularni qulluqtin qutuldurup Xuda ejdadi Ibrahimgha bërishke wede qilghan Ken’an zëminigha bashlap mëngish jeryani teswirlengen.

Bu jeryanida Musa peyghember Xudadin on perz we nurghun qa’ide-nizamlarni qobul qilghan. Xudaning Yehudiylargha bularni bërishtiki meqsiti, yehudiy jama’etchilikini tertipke sëlish we ulargha Xudagha qandaq ibadet qilishni körsitish idi.

 

Tëzis:

1. Isra’illarning Misirda qul bolushi (1-bab)

2. Musa peyghemberning tughulushidin chaqirilishighiche (2-babtin 4-babqiche)

3. Misir padishahining jahilliqi we Misirliqlargha kelgen apetler (5-babtin 11-babqiche)

4. Ötüp këtish hëyti we Misirdin chiqish (12-bab 1-ayettin 15-bab 21-ayetkiche)

5. Qizil dëngizdin Sinay tëghigha seper qilish (15-bab 22-ayettin 18-bab 27-ayetkiche)

6. Qanunning chüshürülüshi we ehdining tüzülüshi (19-babtin 24-babqiche)

7. Ibadet chëdirining yasilishi we ibadet qa’idiliri (25-babtin 40-babqiche)