«Filimungha yëzilghan xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu xetning mu’ellipi elchi Pawlus bolup, u bu xetni Kolosiliqlargha yazghan xëti bilen asasen bir waqitta yazghan bolup, uni Kolosi shehiride turidighan ëtiqadchi Filimungha shu yerge mangidighanlar arqiliq ewetken.

Filimunning Onësimus isimlik bir quli uning pulini ëlip, qëchip këtip, türmide turuwatqan Pawlus bilen tonushup qalghan hem u arqiliq ëtiqadchi bolghan. Pawlus Onësimusni bu xet bilen bille Filimunning yënigha qayturup, uningdin Onësimusni kechürüshni we uninggha ëtiqadchi qërindashlirigha mu’amile qilghandek mu’amile qilishni sorighan.

Tëzis:

1. Salam (1-ayettin 3-ayetkiche)

2. Filimunni maxtash (4-ayettin 7-ayetkiche)

3. Onësimus üchün ötünüsh (8-ayettin 22-ayetkiche)

4. Axirqi söz (23-ayettin 25-ayetkiche)