«Filipiliklerge yëzilghan xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu xetning mu’ellipi elchi Pawlus bolup, u bu xetni türmidiki waqtida Filipi shehiridiki (bügünki Grëtsiyide) ëtiqadchilar jama’etchilikige yazghan. Pawlus ikkinchi qëtimliq xizmet sepiride Filipi shehirige bërip, xush xewer tarqitish bilen bu yerde ëtiqadchilar jama’etchilikining asasini salghan («Elchiler» 16-bab 12-ayettin 40-ayetkiche).

Filipilikler Pawlusning shu chaghdiki ehwalini anglighandin këyin, uninggha sowgha-salamlar ewetken. Pawlus buninggha rehmet ëytish yüzisidin ushbu xetni yazghan. U xëtide özining ehwalidin ularni xewerdar qilish bilen ularni ziyankeshlikke uchrighan mezgilliridimu ëtiqadida ching turushqa, herqandaq shara’itta xushal-xuram yashashqa chaqirghan. U yene ëtiqadchilarni ittipaq we kemter bolushqa, saxta elchilerdin hezer eyleshke ündigen. Bu xette Pawlusning Filipiliklerge bolghan chongqur mëhir-muhebbiti eks ettürülgen.

Türmide turup yazghan bu xëtide Pawlus xushal-xuram bolushni köp qëtim tilgha alghanliqidin, bu xet «xushal-xuramliq xëti» dep tonulghan.

Tëzis:

1. Du’ayisalam (1-bab 1-ayettin 11-ayetkiche)

2. Pawlusning türmidiki ehwali (1-bab 12-ayettin 26-ayetkiche)

3. Eysa Mesihke baghlanghan hayat (1-bab 27-ayettin 2-bab 18-ayetkiche)

4. Timotiy we Ëpafrodit toghrisidiki pilan (2-bab 19-ayettin 30-ayetkiche)

5. Nesihet we agahlandurush (3-bab 1-ayettin 4-bab 9-ayetkiche)

6. Teshekkür we axirqi salam (4-bab 10-ayettin 23-ayetkiche)