«Metta bayan qilghan xush xewer»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu kitabning mu’ellipi Lawiy depmu atalghan Metta bolup, u burun bajgir idi. Këyin hezriti Eysaning on ikki shagirtining biri bolghan.

Mettaning bu kitabni yëzishtiki meqsiti, Yehudiy kitabxanlargha ular uzun waqitlardin bëri kütüp këliwatqan padishah, yeni muqeddes yazmilarda tilgha ëlinghan Qutquzghuchi – Mesihning del hezriti Eysa ikenlikini körsitip bërishtur.

Metta muqeddes yazmilarda aldin bërilgen bësharetlerning hezriti Eysaning këlishi bilen emelge ashqanliqini ochuq körsitish üchün, hezriti Eysaning tughulushi, möjiziliri, hayati, ölümi we ölümdin tirilishini Tewrattiki Qutquzghuchi – Mesihke qaritilghan neqiller bilen teswirligen. Shuning bilen birge, mu’ellip hezriti Eysaning temsiller bilen Xudaning padishahliqi heqqide köp telim bergenlikini we Xudaning qanunini toghra chüshendürgenlikini bayan qilghan. U yene hezriti Eysaning Yehudiy xelqi üchünla emes, belki pütkül insanlar üchün kelgenlikini alahide tekitligen.

Tëzis:

1. Hezriti Eysaning nesebnamisi we dunyagha këlishi (1-, 2-bablar)

2. Hezriti Eysaning xizmiti bashlinish aldida (3-babtin 4-bab 11-ayetkiche)

3. Hezriti Eysaning Jeliliyidiki xizmiti (4-bab 12-ayettin 18-babning axirighiche)

4. Hezriti Eysaning Jeliliyidin Yërusalëmgha sepiri (19-, 20-bablar)

5. Hezriti Eysaning bu dunyadiki hayatining axirqi heptisi (21-babtin 27-babqiche)

6. Hezriti Eysaning ölümdin tirilishi (28-bab)