«Nexemiya»

(Qisqiche chüshendürüsh)

«Muqeddes Kitab»ning «Ezra» qismida Isra’illarning Yërusalëmgha tunji qaytip këlishi hemde ibadetxanini yëngibashtin qurup chiqishi bayan qilinghan bolsa, «Nexemiya»da oxshimighan waqitta Yërusalëmning sheher sëpillirining yëngibashtin qurup chiqilishi bayan qilinidu. Nexemiyamu Ezragha oxshash Përsiye padishahining iltipatigha ëriship, Yërusalëmni öz ichige alghan Yehudiye rayonining bashliqi bolup teyinlinidu. U sheher sëpillirini yëngibashtin qurushqa Yërusalëmgha këlidu. Gerche Përsiye padishahi Nexemiyaning sëpil qurushigha ruxset bersimu, Yehudiye we uning etrapidiki bashqa xelqlerning qattiq qarshiliq körsitishige uchraydu.

Sëpillar pütkendin këyin, Nexemiya rohaniylar we Lawiylarning ibadetxanida öz wezipisini ada qilishigha buyruq qilidu. Nexemiya xelqning Musa peyghemberge chüshürülgen telimlerge egishish arqiliq ëtiqadta bolushini teshebbus qilidu. Xelq özlirini sëpil qurulushigha qizghin bëghishlap, Xuda yolida mëngish iradisini tëximu köcheytidu. Shundaq turuqluq Nexemiya qisqa waqitliq Yërusalëmdin ayrilip, këyin qaytip kelginide, xelqning Xudaning emr-permanlirida yene boshap ketkenlikini we Isra’illar ëtiqad qilip kelgen Xudagha ëtiqad qilmaydighan yat milletler bilen turmush qurghanliqini köridu.

Gerche Isra’illarning Yërusalëmning sëpillirini yëngibashtin qurup chiqishi Xudaning iradisi bolsimu, emma ular nurghun qiyinchiliqlargha duch këlidu. Xelq qizghinliq bilen Xuda yolida mangsimu, biraq köp qismi boshap këtidu. Buningdin körüwalalaymizki, Xudaning iradisini emelge ashurush peqet ëtiqad we jasaretnila emes, belki ëgilmes chidamliqnimu telep qilidu.

Tëzis:

1. Nexemiyaning Yërusalëmgha qaytip këlishi (1-, 2-bablar)

2. Yërusalëm shehirini yëngibashtin bina qilish (3-bab 1-ayettin 7-bab 3-ayetkiche)

3. Sürgündin qaytqanlarning tizimliki (7-bab 4-ayettin 73-ayetkiche)

4. Xelqning Xuda aldida wediname yëzishi (8-babtin 10-babqiche)

5. Yërusalëmgha olturaqlashquchilar (11-bab)

6. Rohaniylar bilen Lawiylarning tizimliki (12-bab 1-ayettin 26-ayetkiche)

7. Sheher sëpillirining Xudagha bëghishlinishi (12-bab 27-ayettin 47-ayetkiche)

8. Nexemiyaning islahati (13-bab)