«Titusqa yëzilghan xet»

(Qisqiche chüshendürüsh)

Bu xetning mu’ellipi elchi Pawlus bolup, u bu xetni Krit arilidiki yash, ishenchlik yardemchisi Titusqa yazghan. Titus Yehudiy emes ëtiqadchi bolup, u Pawlus bilen Krit arilidikilerge eng awwal xush xewer yetküzgen. Pawlus Krit arilidin ayrilishtin burun, ëtiqadchilar jama’etchilikini tertipke sëlish üchün, Titusni shu yerde qaldurghan.

Bu xette Pawlus ëtiqadchilar jama’etchilikining yëtekchiliride bolushqa tëgishlik mijez-xulqlarni tilgha ëlip, Titusqa jama’etchiliktiki yashanghan erler, yashanghan ayallar, yash erler we qullargha telim bërish toghrisida nesihetlerni bergen. Pawlus yene Titusqa ëtiqadchilar qilishqa tëgishlik ishlar we ularda bolushqa tëgishlik pozitsiyini ularning ësige sëlishni tapilighan.

Tëzis:

1. Salam (1-bab 1-ayettin 4-ayetkiche)

2. Jama’etchilik yëtekchiliride bolushqa tëgishlik mijez-xulq (1-bab 5-ayettin 16-ayetkiche)

3. Jama’etchilik ezalirining mes’uliyiti (2-bab)

4. Yolyoruq we agahlandurush (3-bab 1-ayettin 11-ayetkiche)

5. Axirqi söz (3-bab 12-ayettin 15-ayetkiche)